view page in English

ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് സിലബസ്

ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ഡിപ്ലോമയ്ക്കുള്ള സിലബസ് 3 മോഡ്യൂളുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസൈനിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ആദ്യ മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. തയ്യൽ മെഷീന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, തയ്യൽ മെഷീനിലെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അവ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം, രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം ഉപകരണങ്ങൾ, പേപ്പറിൽ പാറ്റേണുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, ഫാഷന്റെ ഘടകങ്ങൾ, ഫാഷന്റെ പരിണാമം, ഫാഷൻ സൈക്കിൾ, അടിസ്ഥാന എംബ്രോയിഡറി തുന്നലുകൾ തുടങ്ങിയവ. ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
നിറങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിയോടുകൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനുകളുടെ തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ സ്ലീവ്, കോളർ, പോക്കറ്റുകൾ, പ്ലാക്കറ്റുകൾ, നെക്ക്‌ലൈനുകൾ, പ്ലീറ്റുകൾ, ടക്കുകൾ എന്നിവയുടെ വിവരണങ്ങളും ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ, ഒരു വസ്ത്ര വ്യവസായത്തിലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഈ കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസൈനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും
വിശദമായ സിലബസ്

ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗിലെ വിഷയങ്ങൾ

1. പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ് 
Syllabus for Pattern Making
മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ആകാര പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ചു തുണികൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കലയാണ് പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ്. രൂപകൽപ്പനയും ഉൽ‌പാദനവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന കണ്ണിയാണിത്. വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പാറ്റേണുകൾ, തുണിയുടെ ഗ്രേയ്ൻസ്, വ്യത്യസ്ത സൂത്രവാക്യങ്ങൾ (Formula) എന്നിവ വിവിധ ശരീര ഘടനക്കുള്ള വസ്ത്രനിർമാണത്തിനായി ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് (സ്കെച്ച്) ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പാറ്റേൺ വഴി വസ്ത്രമായി മാറുന്നു. വസ്ത്ര ഘടകങ്ങളുടെ രൂപം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവുകളും സൂത്രവാക്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന് ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഒരു വസ്ത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഫിറ്റ് നേടുന്നതിന് “പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ്" നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആനുപാതികമായി വലുതോ ചെറുതോ ആയ പുതിയ പാറ്റേണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് “ഗ്രേഡിംഗ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന നടപടിക്രമം ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് സമയവും ഊർജ്ജവും ലാഭിക്കുന്നു.
2. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 
Syllabus for Illustration
ഡ്രോയിംഗുകൾ, സ്കെച്ചിംഗ്, കളറിംഗ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ആശയങ്ങൾ ഒരു വിഷ്വൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കലയാണ് സ്കെച്ചിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രീകരണം (Illustration). ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം ഉടലെടുത്തയുടനെ, അദ്ദേഹം അത് ഒരു കടലാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു മികച്ച രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്കെച്ചിൽ വരുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ടീമുമായി വിനിമയം നടത്താൻ ഈ ചിത്രം എളുപ്പമാക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിസൈനർമാർ ചിന്തകളെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർമാണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് തുണി പാഴാവുന്നതു കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സ്റ്റിച്ചിംഗ്, സ്റ്റൈലിംഗ് മുതലായ വിശദാംശങ്ങളുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഡ്രോയിംഗുകളാണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്കെച്ചുകൾ, പിന്നീട് പൂർണ്ണമായ വസ്ത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് നിറങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ-എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിന്റെ (CAD) ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ അഡോബ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
3. ഡിസൈൻ കണ്സെപ്റ് 
Syllabus for Design Concept
ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റിലെ കൺസെപ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അമൂർത്തമായ ഒരു ആശയമാണ്. എന്നാൽ ഡിസൈനർ‌മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ഡിസൈനിനെ എങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കാമെന്നതിന്റെ ഒരു കൂട്ടം ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഗവേഷണം, വിശകലനം, വിഷ്വലൈസേഷൻ, ഉപഭോക്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡിസൈൻ തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡിസൈൻ കണ്സെപ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ആശയപരമായ രീതിയിൽ വസ്ത്ര രൂപകൽപ്പന. മികച്ച ഡിസൈനുകൾ‌ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർ‌ന്ന ഡിസൈൻ‌ പ്രക്രിയകൾ‌ മനസ്സിലാക്കാൻ‌ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ചർച്ചകളിലൂടെയും ആശയപരമായും പ്രചോദനത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾ ഒരു വസ്ത്രത്തെ ത്രിമാനമായി കാണാനുള്ള കഴിവ് നേടാനും ചിന്തിക്കാനും നിലവിലെ ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയപരമായ ഡിസൈൻ ആശയങ്ങൾ വീണ്ടും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്താനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
4. വസ്ത്ര നിർമ്മാണം 
Syllabus for Clothing Construction
വസ്ത്രനിർമ്മാണം ഗാർമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു വസ്ത്രം നന്നായി നിർമിക്കുന്നതിനായി തുണിത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഗാധമായ അറിവ്, നിർമ്മാണ തത്വങ്ങൾ എന്നിവ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അന്തിമരൂപത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച്, തുണി വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യാകാരത്തിനു യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളും തുന്നിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മികച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കട്ടിംഗ്, പാറ്റേൺ ഉപയോഗം, ഫാബ്രിക് ലേ ഔട്ട്,തയ്യൽ, കൈ തുന്നലുകൾ, കൂടാതെ ഫിനിഷിംഗും ആവശ്യമാണ്.
5. സർഫേസ് ഓര്ണമെന്റേഷൻ 
Syllabus for Surface Ornamentation
വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലങ്കാര കലയാണ് സർഫേസ് ഓര്ണമെന്റേഷൻ. ഇത് വസ്ത്രത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകവും മനോഹരവുമാക്കുന്നു. അലങ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു ഘടകം ചേർക്കുക എന്നതാണ്. സീക്വൻസുകൾ, മുത്തുകൾ, നൂലുകൾ, കണ്ണാടികൾ, വയറുകൾ, ട്യൂബുകൾ, ബട്ടണുകൾ, നെറ്റുകൾ മുതലായവ ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ ആകർഷകത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അതിൽ വ്യത്യസ്ത തരം പരമ്പരാഗത എംബ്രോഡറികളും തുന്നലും ഉൾപ്പെടുന്നു.റിബൺ വർക്ക്, മിറർ വർക്ക്, ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ്, വാർലി പെയിന്റിംഗ്, ടൈ ആൻഡ് ഡൈ, പാച്ച് വർക്ക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വൃത്തിയും പെർഫക്റ്റുമായ സ്റ്റിച്ചിംഗ് മുതൽ മറ്റ് തുണിത്തരങ്ങൾ, ഗ്ലാസുകൾ, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, ലോഹങ്ങൾ,മരം, മൃഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
6. ടെക്സ്റ്റൈൽ സയൻസ് 
Syllabus for Textile Science
വിവിധ സിന്തറ്റിക്, പ്രകൃതിദത്ത നാരുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, വിവിധതരം നൂലുകൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനവും ഗുണങ്ങളും ടെക്സ്റ്റൈൽ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു. വസ്ത്രങ്ങളുടെയും തുണിത്തരങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം തുണിത്തരങ്ങൾക്കായുള്ള വിവിധ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകളെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സുസ്ഥിരത, മാലിന്യ നിർമാർജനം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വഴി പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ സയൻസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മറ്റ് മേഖലകൾ. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിംഗിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരം പ്രിന്റിംഗ്, ഡൈയിംഗ് രീതികളും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.
7. ഗാർമെൻറ് ഇൻഡസ്ടറി 
Syllabus for Garment Industry
ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത ചക്രമാണ് വസ്ത്ര വ്യവസായം. പരുത്തി, കമ്പിളി, പട്ട് തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് നെയ്താണ് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌. വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ സ്പിന്നിംഗ്, നെയ്ത്ത്, ഡൈയിംഗ്, പ്രിന്റിങ്, ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രനിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലെ പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഗാധമായ അറിവ് ലഭിക്കും. പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ, സാമ്പിൾ നിർമ്മാണം, ഉൽ‌പാദന പാറ്റേൺ സൃഷ്ടിക്കൽ, ഗ്രേഡിംഗ്, മാർക്കർ പ്ലാനിംഗ്, സ്പ്രെഡിംഗ്,കട്ടിംഗ്, സോർട്ടിംഗ്, ബൻഡ്‌ലിംഗ്, തയ്യൽ, പരിശോധന, പ്രെസ്സിങ്, ഫിനിഷിംഗ്, അന്തിമ പരിശോധന, പാക്കിംഗ് എന്നിവയാണ് സ്കെച്ചിംഗിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ.
8. ഫാഷന്റെ ചരിത്രം 
Syllabus for History of Fashion
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ പരിണാമം ആരംഭിച്ചത്. ഫാഷന്റെ ഉത്ഭവ സിദ്ധാന്തത്തിനു ചൈനക്കാരും ഗ്രീക്കു കാരും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. തണുപ്പിൽനിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുകൾ മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയും രോമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫാഷന്റെ ചരിത്രം ഒരു നീണ്ട പരിണാമ പ്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ രീതി ഗണ്യമായി മാറി. ഫാഷന്റെ ചരിത്രം സാധാരണയായി ഫാഷനെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് മാറ്റത്തിന്റെ പര്യായമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെയും പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച്, ഗ്രീക്ക്, അമേരിക്കൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
REQUEST A CALLBACK
Let's start by sharing a few details...
COURSE APPLIED FOR

പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് ഇവന്റുകളും

ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിംഗ് സെഷനുകൾ
ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ഉയർന്നു വരാനിടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിംഗ് പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പരിഹാരങ്ങളുമായി വരാൻ വിമർശനാത്മകമായും ഭാവനാത്മകമായും ചിന്തിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വളരെ രസകരമാണ്. പ്രായോഗിക ചിന്തകളുടെയും സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്തയുടെയും വികാസത്തിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്.
വ്യാവസായിക സന്ദർശനങ്ങൾ
ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വ്യാവസായിക സന്ദർശനം, ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വസ്ത്ര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ക്ലാസ് മുറികളിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കോഴ്സിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നേടാൻ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു ആന്തരിക പ്രവർത്തന പരിതസ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം. വ്യവസായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നും അത് തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്താണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിത അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൈദ്ധാന്തിക പരിശീലനവും പ്രായോഗിക പഠനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ എങ്ങിനെ തരണം ചെയ്യാമെന്ന അറിവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. വ്യവസായ രീതികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. വ്യാവസായിക സന്ദർശനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സെമിനാറുകൾ
ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ, ഡിസൈനുകൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന സെമിനാർ സെഷനുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്നു. ഫാഷൻ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ചിന്തകളും അവർ പങ്കിടുന്നു. പൊതുവേദിയിൽ സംസാരത്തിനും അവതരണത്തിനുമായി കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥിക ളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ശരിയായ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണിത്.
മാനെക്വിൻ ഡ്രേപ്പിംഗ് സെഷൻ
ഡ്രേപ്പിംഗ് എന്നത് വളരെക്കാലം മുൻപ് മുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ്. ഒന്നും കർശനമായി നിർവചിക്കാതെ,ഒരു ഫാബ്രിക് രൂപകൽപ്പനയെ ത്രിമാന രൂപമാക്കി മാറ്റുന്ന കലയായി ഡ്രേപ്പിംഗ് പരിണമിച്ചു. ഡിസൈനുകൾ‌ സ്വമേധയാ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിനാൽ‌ പാറ്റേൺ‌ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് രീതിയായി ഡ്രേപ്പിംഗ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഡ്രേപ്പിംഗ് വഴി, ഡിസൈൻ സ്കെച്ചിൽ നിന്ന് പുതിയ ഡിസൈനുകൾക്കു രുപം നൽകാമെന്നതിനാൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ ഡ്രേപ്പിംഗ് കലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
വീഡിയോസ് കാണുക
Mannequin Draping 2020
Brainstorming Session
Clothing Construction
Drapping Session
Fashion Show
Industrial Visit
Interactive Session
Mannequin Draping 19
Students Seminar

വിശദമായ സിലബസ്

മൊഡ്യൂൾ 1
ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്
 • ആമുഖം
 • ഫാഷന്റെ ഘടകങ്ങൾ
 • ഫാഷൻ ടെർമിനോളജി
 • ഫാഷൻ സൈക്കിൾ
ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ
 • ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ്
 • സ്റ്റിക്ക് ഫിഗർ
 • ബ്ലോക്ക് ഫിഗർ
 • ഫ്ലെഷിങ് ദി ഫിഗർ
പാറ്റേൺ നിർമ്മാണം
 • അടിസ്ഥാന അളവുകൾ
 • ടെയ്‌ലറിങ്ങിലെ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ
 • ശരീര അളവുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം
 • കുട്ടികളുടെ ബോഡിസ് ബ്ലോക്ക്
 • കുട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്ത തരം സ്ലീവ്, കോളറുകൾ, പാവാട, ജമ്പ് സ്യൂട്ട്, ഫ്രോക്കിന്റെ ലേ ഔട്ട്
 • റെക്കോർഡ് സബ്മിഷൻ
സർഫസ് ഓർണമെന്റേഷൻ
 • എംബ്രോയിഡറി തുന്നലുകൾ (50 എണ്ണം)
 • അലങ്കാര തുന്നലുകൾ
ഫാഷന്റെ ചരിത്രം
 • ആമുഖം
 • ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രധാരണ ചരിത്രം
 • ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ജ്വല്ലറി
വസ്ത്ര നിർമ്മാണം
 • തയ്യൽ മെഷീൻ ഭാഗങ്ങൾ
 • മെഷീനിന്റെ കേടുപാടുകളും പരിഹാരവും
 • തയ്യൽ ഉപകരണങ്ങൾ
 • അടിസ്ഥാന കൈ തുന്നലുകൾ
ടെക്സ്റ്റൈൽ സയൻസ്
 • ആമുഖം
 • ഫൈബർ, നൂൽ, ഫാബ്രിക്
മൊഡ്യൂൾ 2
ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്
 • നിറങ്ങൾ
 • കളർ സൈക്കോളജി
 • രൂപകൽപ്പനയിലെ ഘടകങ്ങൾ
 • രൂപകൽപ്പനയുടെ തത്വം
ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ
 • വെയ്റ്റ് ഡിസ്‌ട്രിബൂഷൻ
 • തലയും, ഹെയർസ്റ്റൈലുകളും
 • പെൻസിൽ ഷേഡിംഗ്
 • ടെക്സ്ചറുകൾ
 • ഡ്രസ് ഡ്രേപ്പിംഗ്
പാറ്റേൺ നിർമ്മാണം
 • പെറ്റിക്കോട്ട്
 • മുതിർന്നവരുടെ ബോഡിസ് ബ്ലോക്ക്
 • വ്യത്യസ്ത തരം സ്ലീവ്, കോളർ, സാൽവാർ, കമീസ്, നൈറ്റി, ഗൗൺ
സർഫസ് ഓർണമെന്റേഷൻ
 • ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത കരകൗശലം
 • മെറ്റൽ എംബ്രോയിഡറി
 • റിബൺ, മിറർ വർക്ക്
 • വാർലി പെയിന്റിംഗും, ടൈ & ഡൈയും
വസ്ത്ര നിർമ്മാണം
 • വ്യത്യസ്ത തരം സീമുകൾ
 • പ്ലാക്കറ്റുകൾ, പോക്കറ്റുകൾ
 • നെക്ക് ലൈനുകൾ, പ്ലീറ്റുകൾ, ടക്കുകൾ
ടെക്സ്റ്റൈൽ സയൻസ്
 • ഫാബ്രിക് ഫിനിഷിംഗ്
 • ഡൈയിംഗ് രീതികൾ
 • പ്രിന്റിംഗ്‌ രീതികൾ
ഫാഷന്റെ ചരിത്രം
 • അമേരിക്കൻ വസ്ത്രധാരണ ചരിത്രം
 • ഫ്രഞ്ച് വസ്ത്രധാരണ ചരിത്രം
മൊഡ്യൂൾ 3
ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്
 • സിൽഹൗട്ടുകളും ആകാരങ്ങളും
 • സ്‌കേർട്ടിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ
 • നെക്ക് ലൈനുകൾ, കോളറുകൾ, സ്ലീവ്കൾ
 • പോർട്ട്‌ഫോളിയോ അവതരണം
വസ്ത്ര വ്യവസായം
 • വ്യാവസായിക വസ്ത്ര ഉത്പാദനം
 • രൂപകൽപ്പനയും മാർക്കർ ആസൂത്രണവും
 • മെർച്ചന്റയിസിംഗ്‌
 • ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം
 • മാർക്കറ്റിംഗും ഉൽപ്പന്ന ചെലവും
ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ
 • സ്റ്റൈലൈസേഷൻ
 • കളറിംഗ്
 • ആക്‌സസറികൾ
 • അടിസ്ഥാന വസ്ത്ര രൂപങ്ങൾ
പാറ്റേൺ നിർമ്മാണം
 • സാരി ബ്ലൗസ്
 • കുർത്താസ്, പൈജാമ
 • ജന്റ്സിന്റെ ഷർട്ടും പാന്റും
ഫാഷന്റെ ചരിത്രം
 • ഗ്രീക്ക് വസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം
 • ഈജിപ്ഷ്യൻ വസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം
സർഫസ് ഓർണമെന്റേഷൻ
 • ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗിന്റെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ
വസ്ത്ര നിർമ്മാണം
 • സാരി പെറ്റിക്കോട്ട്, ഡിസൈനർ ഫ്രോക്ക്, പാവാട, ടോപ്പ്, സൽവാർ & കമീസ്, സാരി ബ്ലൗസ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റിച്ചിംഗ്
പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
കാലാവധി :    1 വർഷം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് :    ഡിപ്ലോമ
യോഗ്യത :    എസ്എസ്എൽസി / പ്ലസ് 2
ടൈപ്പ് :    പാർട്ട് ടൈം / ഫുൾ ടൈം
പ്രായപരിധി :    ഇല്ല
യൂണിഫോം :    ഇല്ല
ഹോസ്റ്റൽ :    ലഭ്യമാണ്
Apply Online Now
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
 • കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധാരണയായി എത്ര സമയമെടുക്കും?
  നിങ്ങൾ 10 മാസത്തെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവസാന പരീക്ഷകൾ സാധാരണയായി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം നടത്തും.
 • ഈ കോഴ്‌സ് മുഴുവൻ സമയമോ പാർട്ട് ടൈം ആണോ?
  ഹേയ്, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവതിയാണ്! നിങ്ങൾക്കായി രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഴുവൻ സമയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ടോ?
  അതെ, ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാമ്പസിനുള്ളിലോ പുറത്തോ ഹോസ്റ്റലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?
  അതെ, ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിലെ പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റ് സഹായം നൽകുന്നു
 • ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് പഠിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പര്യാപ്തമാണോ?
  ഇല്ല, ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് പ്രായോഗികത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിച്ചതോടെ പല കോളേജുകളും ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നൽകുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് റീട്ടെയിൽ മാനേജുമെന്റ്, റീട്ടെയിൽ മർച്ചൻഡൈസിംഗ്, ഫാഷന്റെ ബിസിനസ്സ് വശങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറാകുകയും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ, ഒരു റെഗുലർ കോഴ്സിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്...
  ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സിനെ അപേക്ഷിച്ചു കാമ്പസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
  • തുണിത്തരങ്ങള കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ്
  • മാനെക്വിൻ ഡ്രേപ്പിംഗ് ഡിസൈനർമാർ ഒരു മോഡലിനെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മനസിലാക്കുക
  • ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുമായി പരിചയം
  • ആശയങ്ങൾ മികച്ചതും വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു
  • വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു
  • പ്രായോഗിക സമയത്ത് ഫാക്കൽറ്റിയും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ
  • സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉടനടി സഹായം ലഭ്യമാണ്
 • തയ്യൽ, രേഖാചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിംഗ് എന്നിവയിൽ മുൻ അറിവ് അനിവാര്യമാണോ?
  ഇല്ല, സ്റ്റിച്ചിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, സ്കെച്ചിംഗ് എന്നിവയിൽ യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ ചേരാം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
കോഴ്‌സ് വിശദാംശങ്ങൾ
ദയവായി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക
Hey, we have more amazing content on the latest Fashion, Trends, Paintings & Creative Arts, and now it's absolutely FREE for you.
All you have to do, is just...
We always respect your privacy!
Popular Fashion Quotes
" We have this saying, Christy and I. We don't wake up for less than $10,000 a day " ~ Linda Evangelista
 +91 9747375599
Enquiry
Contact Us